Rúbrica de avaliación
Os nenos e nenas van facer unha exposición oral sobre un animal invertebrado que elexiron libremente. Nas orientacións dadas saben que deben tratar distintos aspectos como as características físicas, o seu habitat, etc.
Imos darlle a coñecer a seguinte rúbrica para que sexan coñecedores de como van ser valorados. Para ver a rúbrica faga clip